top of page

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Председател: Десислава Великова – родител

Членове: Полина Чангърова  – представител на Община Самоков

                  Емилия Атанасова – родител

                  Лили Габут – родител

                  Мария Санкийска- Фандъкова – родител

bottom of page