top of page

ДГ „Звънче” е целодневна детска градина с общинско финансиране. С решение на Общинския съвет през м. октомври 1989 г. променя статута си от ЦДГ „Лиляна Димитрова” в ДГ „Звънче”. Намира се в централната част на град Самоков. В детското заведение се възпитават и обучават деца, разпределени в четири възрастови групи.

През м. ноември 2002 г. към ДГ,,Звънче’’ се присъединява ЦДГ,,Осми март’’ и става филиал. Намира се в кв. „ Възраждане”. Там функционират 4 възрастови  и една яслена група.

za nas.jpg
za nas 1.jpg

НИЕ ИСКАМЕ НАЙ – ДОБРОТО ЗА ДЕЦАТА, НЕКА ГО ПОСТИГНЕМ ЗАЕДНО!!!

   Ние, екипът на детска градина „ Звънче” – учители, логопед , помощник възпитатели и медицински сестри, се грижим за децата с много внимание и любов. Стремим се да стимулираме развитието на всяко дете и пълноценната  му подготовка за училище съобразно ДОС, като използваме съвременни технологии и интерактивни методи.

   ДГ „ Звънче” е желан дом за децата и техните родители.  Тук децата надграждат своите знания и умения, развиват творческия си потенциал, имат възможност да се включат в различни допълнителни дейности :

-  Английски език – ръководител Елица Лобутова

-  мини футбол – ръководител Красимир Димитров

-  народни танци  - ръководител Стоян Димитров

-  модерни танци – Мариела Иванова

 

Желанието Ви като родители да осигурите най-доброто за своето дете е естествен стремеж, за което Ви приветстваме!

bottom of page