top of page
Търсене
  • Снимка на автораadmin

Участие в конференции

VІ Национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, вкл. роми, организирана съвместно от МОН и СБУ - гр. Банско, 27.04. - 29.04.2022г.,

ДГ „ Звънче“ бе представена от Радостина Василева Балабанова, която презентира своята добра практика на тема ,,Театралното изкуство-форма и средство за повишаване на социалната култура на децата в предучилищна възраст“.


17 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page